Mindcafen palvelut täydentyvät Unettomuusterapialla!

02.01.2023

Palveluvalikoimaan on nyt lisätty Unettomuusterapia! Olen käynyt CBT-I Unettomuusterapeutin koulutusta työn ohella ja olen sertifikaattia vaille valmis. Terapiaan on nyt mahdollista varata aikoja keväälle. Vielä ei aikoja ole avattuna järjestelmään, mutta voit ottaa yhteyttä sähköpostilla mindcafe.info@gmail.com

Terapia prosessi kestää 7 kertaa, johon sisältyy 90 min. aloituskerta, jonka jälkeen tapaamme 6 x 60 minuuttia. 

Ennen aloituskertaa lähetän sähköpostilla ennakkotietokyselyn, sekä unityökirjan, jota työstetään koko terapian ajan.

Terapiakokonaisuus on prosessi, joten kokonaisuus vaatii sitoutumista oman prosessin läpikäymiseen. 

Yksilöterapian hinta on 105€ kerta ja koko kokonaisuus maksaa 735 €.

Terapiaryhmistä tulossa tietoa myöhemmin! Mikäli olet kiinnostunut ryhmäterapiasta, otathan yhteyttä mindcafe.info@gmail.com.


Mitä CBT-I on?

"CBT-I:ssä yhdistetään erilaisia hoidollisia menetelmiä, joilla vaikutetaan unettomuuden jatkuessa kehittyneisiin unettomuutta ylläpitäviin tekijöihin. Hoidon ytimen muodostavat käyttäytymisterapeuttiset ja kognitiiviset menetelmät. Käyttäytymisterapeuttisilla menetelmillä vaikutetaan unettomuutta ylläpitäviin nukkumistottumuksiin, joista keskeisimpiä ovat liiallinen vuoteessaoloaika, unirytmin epäsäännöllisyys sekä vuoteeseen ja nukkumistottumuksiin yhdistyneet negatiiviset assosiaatiot. Kognitiiviset hoitomenetelmät lisäävät keinoja unettomuutta ylläpitävän ajatuksellisen ja emotionaalisen ylivireyden käsittelemiseksi. Tällaisia unettomuutta ylläpitävä tekijöitä ovat edellisen tai seuraavan päivän asioista huolehtiminen sekä itse unettomuuteen liittyvät ajatukset ja tunteet.

Käyttäytymisterapeuttisten ja kognitiivisten menetelmien lisäksi CBT-I-hoidossa tyypillisesti käytetään yhtä tai useampaa rentoutus- ja/tai mindfulness-menetelmää, joka auttaa säätelemään vireystilaa. Myös edukaatio ja unen huollon ohjaus ovat osa kokonaisvaltaista CBT-I-hoitoa. Lisäksi on tärkeää muistaa, että unettomuuden hoidon onnistumisen kannalta keskeisiä ovat hyvä hoitosuhde, asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja unettomuuden syiden kartoittaminen sekä aktiivisen hoitovaiheen jälkeinen seuranta."

Lähde :https://www.suomenunettomat.fi/l/cbt-i-kognitiivinen-kayttaytymisterapia/