Unettomuusterapia

Unettomuusterapia

Mitä CBT-I on?

"CBT-I:ssä yhdistetään erilaisia hoidollisia menetelmiä, joilla vaikutetaan unettomuuden jatkuessa kehittyneisiin unettomuutta ylläpitäviin tekijöihin. Hoidon ytimen muodostavat käyttäytymisterapeuttiset ja kognitiiviset menetelmät. Käyttäytymisterapeuttisilla menetelmillä vaikutetaan unettomuutta ylläpitäviin nukkumistottumuksiin, joista keskeisimpiä ovat liiallinen vuoteessaoloaika, unirytmin epäsäännöllisyys sekä vuoteeseen ja nukkumistottumuksiin yhdistyneet negatiiviset assosiaatiot. Kognitiiviset hoitomenetelmät lisäävät keinoja unettomuutta ylläpitävän ajatuksellisen ja emotionaalisen ylivireyden käsittelemiseksi. Tällaisia unettomuutta ylläpitävä tekijöitä ovat edellisen tai seuraavan päivän asioista huolehtiminen sekä itse unettomuuteen liittyvät ajatukset ja tunteet.

Käyttäytymisterapeuttisten ja kognitiivisten menetelmien lisäksi CBT-I-hoidossa tyypillisesti käytetään yhtä tai useampaa rentoutus- ja/tai mindfulness-menetelmää, joka auttaa säätelemään vireystilaa. Myös edukaatio ja unen huollon ohjaus ovat osa kokonaisvaltaista CBT-I-hoitoa. Lisäksi on tärkeää muistaa, että unettomuuden hoidon onnistumisen kannalta keskeisiä ovat hyvä hoitosuhde, asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja unettomuuden syiden kartoittaminen sekä aktiivisen hoitovaiheen jälkeinen seuranta."

Lähde: https://www.suomenunettomat.fi/l/cbt-i-kognitiivinen-kayttaytymisterapia/

Miten terapia toteutetaan?

Unettomuusterapia alkaa 90 min. aloituskäynnillä, jossa käydään läpi asiakkaan tämänhetkinen tilanne ja vointi. Ennen aloituskäyntiä saat sähköpostilla esitietokaavakkeen, sekä unityökirjan, jota työstetään koko terapian ajan.

Tapaamisia on 1-2 viikon välein ja kokonaisuuteen kuuluu aloituskäynnin jälkeen 6 x 60 min tapaamista. Tapaamisajat suunnittelemme yhdessä.

Unettomuusterapia on prosessi, ja tästä syystä terapiaan osallistuminen ja sen onnistuminen vaatii sitoutumista omaan prosessiin. Terapiakäyntien välillä osana terapiaa kuuluu erilaisia tehtäviä omaan uneen liittyen.

Terapiaa voidaan toteuttaa yksilöterapiana tai ryhmäterapiana.

Yksilöterapian kokonaisuus 735 €

Tulevista ryhmistä tulossa infoa myöhemmin! Mikäli olet kiinnostunut ryhmäterapiasta, otathan yhteyttä mindcafe.info@gmail.com.